شهدا - لیست آثار

بازی دفاع

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان

سلیمانی عزیز

عالمه طهماسبی

از 12,000 تا 26,000 از 12,000 تا 20,540 تومان

نجمه پلاره

زهرا آقازاده نژاد

15,000 تومان

کاش برگردی

رسول ملاحسنی

از 15,000 تا 30,000 از 15,000 تا 23,700 تومان

جهان مرد

شهید کاظمی

رایگان

عارف 12 ساله

سیدحسین موسوی

از 10,000 تا 15,000 از 10,000 تا 11,850 تومان

حاج احمد

محمدحسین علیجان‌ زاده‌ روشن

از 20,000 تا 40,000 از 20,000 تا 31,600 تومان

بابام یه رزمنده بود

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان

دیده بان 25

مصیب معصومیان

15,000 تومان

رویای صعود

علیرضا محمدی

3,000 تومان

دلاور سوریه

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان

سرمشق

شهید کاظمی

15,000 تومان

سفر سرخ

نصرت الله محمود زاده

15,000 تومان

بچه های آسمان

مرتضی شاهسون

10,000 تومان

خط مقدم

فائزه غفار حدادی

از 28,000 تا 100,000 از 28,000 تا 79,000 تومان

راز پلاک سوخته

علی ابراهیمی گتابی

15,000 تومان

اینگونه باید باشیم

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان

ابراهیم در آتش

مصیب معصومیان

10,000 تومان

۲۵ تخریب چی

مصیب معصومیان

15,000 تومان

شهید کاظمی

نفیسه ثبات

از 5,500 تا 15,500 از 4,345 تا 12,245 تومان

حواله ی عاشقی

مصیب معصومیان

15,000 تومان

تعزیه ی دریا

مصیب معصومیان

10,000 تومان

حبیب لشکر

مصیب معصومیان

15,000 تومان

الی الحبیب

علی آسترگی

15,000 تومان

خورشید که غرق نمی شود

فائزه غفار حدادی

10,000 تومان

دختر خوب بابا

علی اکبر قلیچ خانی

10,000 تومان

به پهنای افق

محمدعلی همتی

از 2,500 تا 3,000 تومان