داستان های انگلیسی - لیست آثار

سی و نه پله

جان بوکان

14,000 14,000 تومان

قلعه حیوانات

جورج اورول

24,000 18,960 تومان

وزن

جنت وینترسن

10,000 7,000 تومان

عقل و احساس

جین آستین

2,800 1,960 تومان

تصویر دوریان گری

اسکار وایلد

6,800 4,760 تومان

باز هم من

نسل نواندیش

13,900 9,730 تومان

بندر امن

ماریتا کانلن مک کنا

2,000 1,400 تومان

توهم عزیز

روزگار نو

2,500 1,750 تومان

ببر سفید

روزگار

6,800 4,760 تومان

ارمغان های جنگ

روزگار نو

2,000 1,400 تومان

شرلی

روزگار

12,000 8,400 تومان

هنرمندی از جهانِ شناور

کازوئو ایشی گورو

19,000 13,300 تومان

دری در دیوار

روزگار نو

2,800 1,960 تومان

سال ها

روزگار

12,800 8,960 تومان

چارلی و شنل جدیدش

مفتاح حکیم

2,000 1,400 تومان