داستان های خارجی - لیست آثار

روز شست و شو

ایو بانتینگ

2,000 تومان

1984

جرج اورول

از 1,500 تا 50,000 از 1,185 تا 35,000 تومان

قلعه حیوانات

جورج اورول

21,000 16,590 تومان

همسایه بغلی

گری گیزلین

از 22,000 تا 24,000 از 15,400 تا 16,800 تومان

پر

پر

6,000 4,200 تومان

مرد خاموش

آلبر کامو

3,200 2,240 تومان

سیندرلا

شادن پژواک

3,000 2,100 تومان

دلیر

شادن پژواک

3,000 2,100 تومان

اسباب بازی ها 2

شادن پژواک

3,000 2,100 تومان

دورا برودر

افراز

11,800 8,260 تومان

ملکه برفی

گروه آوارسا

2,000 1,400 تومان

تام بند انگشتی

گروه آوا رسا

1,500 1,050 تومان

سفرهای گالیور

گروه آوا رسا

1,500 1,050 تومان