داستان ایرانی - لیست آثار

از عشقاباد تا عشق آباد (جلد اول)

منصور انوری

از 13,900 تا 21,000 از 10,981 تا 14,700 تومان

جام جهانی در جوادیه

داوود امیریان‌

از 20,000 تا 30,000 از 15,800 تا 23,700 تومان

دوربرگردان

زینب ستاری

7,000 4,900 تومان

هبذول

امید کوره چی

70,000 55,300 تومان

ماموریت در قصر

سعید محمدی

32,000 25,280 تومان

کتاب مخفی

مجید پورولی کلشتری

16,000 12,640 تومان

شبیه مریم

اکرم صادقی

36,000 28,440 تومان

چابکسوار

مسلم ناصری

55,000 43,450 تومان

پنجره چوبی

فهیمه پرورش

55,000 43,450 تومان

رونی یک پیانو قورت داده

تیمور آقامحمدی

25,000 19,750 تومان

سفر به گرای 270 درجه

احمد دهقان

44,000 34,760 تومان

بر جاده های آبی سرخ

نادر ابراهیمی

155,000 122,450 تومان

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

17,000 13,430 تومان

گزیده تذکره الاولیاء عطار

ف‍ری‍دال‍دی‍ن‌ ع‍طارن‍ی‍ش‍اب‍وری

18,000 14,220 تومان

فراموشان

داوود غ‍ف‍ارزادگ‍ان

5,000 3,950 تومان

کلیله و دمنه

نصرالله منشی

60,000 47,400 تومان

قصه های مجید

ه‍وش‍ن‍گ‌ م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی

97,000 76,630 تومان

ته خیار

هوشنگ مرادی کرمانی

30,000 23,700 تومان

شب های حرم خانه

مریم بصیری

28,000 22,120 تومان

آهِ با شین

محمد کاظم مزینانی

از 14,500 تا 25,000 از 10,150 تا 17,500 تومان

چون دوست دشمن است

سیمین جعفر جلالی

6,900 4,830 تومان

شام شوکران

مهرنوش صفایی

12,900 9,030 تومان

آیات مس

محبوبه زارع

11,000 7,700 تومان

نیمه های راه

فاطمه امانی

6,000 4,200 تومان

دو روایت از یک عکس

ابراهیم حسن بیگی

از 15,000 تا 32,000 از 11,850 تا 22,400 تومان

7 ج ن

امید کوره چی

45,000 35,550 تومان

اپلای

نرجس شکوریان فرد

29,000 22,910 تومان