داستان ایرانی - لیست آثار

چغک

صهبا

25,000 19,750 تومان

حصار

محمدعلی میقانی

45,000 35,550 تومان

خال سیاه عربی

حامد عسگری

48,000 37,920 تومان

داستان های شگفت

عبدالحسین دستغیب

30,000 23,700 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 90,000 از 14,000 تا 71,100 تومان

دخیل عشق

مریم بصیری

32,000 25,280 تومان

دعبل و زلفا

مظفر سالاری

25,000 19,750 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 19,000 از 7,500 تا 15,010 تومان

زنان عنکبوتی

نرجس شکوریان فرد

از 10,000 تا 42,000 از 10,000 تا 33,180 تومان

سگ خوب قصه ما

رضا رهگذر

از 1,400 تا 10,000 از 1,400 تا 7,900 تومان

سهم من

پرینوش صنیعی

130,000 102,700 تومان

سیاحت غرب

محمدحسن نجفی‌ قوچانی‌

از 2,000 تا 30,000 از 2,000 تا 23,700 تومان

شاه بی شین

محمدکاظم مزینانی

از 15,000 تا 45,000 از 15,000 تا 35,550 تومان

شیخ بی خانقاه

عطاءا... مهاجرانی

48,000 37,920 تومان

صخور

امید کوره چی

45,000 35,550 تومان

ظلمت سفید

سجاد خالقی

15,500 12,245 تومان

عشق در برابر عشق

امید کوره چی

41,000 32,390 تومان

قلعه محافظان

فاطمه مسعودی

36,000 28,440 تومان

کآشوب

جمعی از نویسندگان

30,000 23,700 تومان

کمی دیرتر

سیدمهدی شجاعی

44,000 34,760 تومان

کیمیاگر

رضا مصطفوی

از 6,500 تا 19,000 از 6,500 تا 15,010 تومان

لو ۳۰ یا

امید کوره چی

50,000 39,500 تومان

مردی در تبعید ابدی

نادر ابراهیمی

79,000 62,410 تومان

نامه آخر

اعظم بروجردی

33,000 26,070 تومان

نخل و نارنج

وحید یامین پور

40,000 31,600 تومان

نیم دانگ پیونگ یانگ

رضا امیرخانی

50,000 39,500 تومان

یک عاشقانه ی آرام

نادر ابراهیمی

از 7,000 تا 58,000 از 7,000 تا 45,820 تومان

از عشقاباد تا عشق آباد (جلد دوم)

منصور انوری

از 14,900 تا 29,000 از 14,900 تا 22,910 تومان