داستان ایرانی - لیست آثار

دعبل و زلفا

مظفر سالاری

25,000 19,750 تومان

رژیسور

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 11,850 تا 25,900 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 15,000 از 5,925 تا 10,500 تومان

زنان عنکبوتی

نرجس شکوریان فرد

از 10,000 تا 42,000 از 7,900 تا 29,400 تومان

سگ خوب قصه ما

رضا رهگذر

از 1,400 تا 10,000 از 1,106 تا 7,000 تومان

سهم من

پرینوش صنیعی

130,000 102,700 تومان

سیاحت غرب

محمدحسن نجفی‌ قوچانی‌

از 2,000 تا 25,000 از 1,580 تا 17,500 تومان

شاه بی شین

محمدکاظم مزینانی

از 15,000 تا 45,000 از 11,850 تا 31,500 تومان

شیخ بی خانقاه

عطاءا... مهاجرانی

48,000 37,920 تومان

صخور

امید کوره چی

45,000 35,550 تومان

ظلمت سفید

سجاد خالقی

15,500 12,245 تومان

عشق در برابر عشق

امید کوره چی

41,000 32,390 تومان

قلعه محافظان

فاطمه مسعودی

26,000 20,540 تومان

کآشوب

جمعی از نویسندگان

30,000 23,700 تومان

کمی دیرتر

سیدمهدی شجاعی

44,000 34,760 تومان

کیمیاگر

رضا مصطفوی

از 6,500 تا 19,000 از 5,135 تا 13,300 تومان

لو ۳۰ یا

امید کوره چی

50,000 39,500 تومان

مردی در تبعید ابدی

نادر ابراهیمی

75,000 59,250 تومان

نامه آخر

اعظم بروجردی

33,000 26,070 تومان

نخل و نارنج

وحید یامین پور

40,000 31,600 تومان

نیم دانگ پیونگ یانگ

رضا امیرخانی

50,000 39,500 تومان

یک عاشقانه ی آرام

نادر ابراهیمی

از 7,000 تا 58,000 از 5,530 تا 40,600 تومان

از عشقاباد تا عشق آباد (جلد دوم)

منصور انوری

از 14,900 تا 29,000 از 11,771 تا 20,300 تومان

امپراتور جاده

نسترن قاسمی نسب

9,500 6,650 تومان

کلیله و دمنه (جلد سوم)

محمدعلی یزدانی گزی

15,000 10,500 تومان

آغاز یک پایان

از 7,000 تا 10,000 از 4,900 تا 7,000 تومان

امام من

نرجس شکوریان فرد

4,000 2,800 تومان