داستان ایرانی - لیست آثار

عزیز جهان

اکبر صحرایی

58,000 45,820 تومان

تندتر از عقربه ها حرکت کن

بهزاد دانشگر

از 25,000 تا 60,000 از 25,000 تا 47,400 تومان

با بهار می‌آید

میرصالح مهابادی

13,500 تومان

تونل سوم

فاطمه الیاسی

10,000 تومان

سی و ده

سیداحمد بطحایی

از 6,000 تا 12,000 از 6,000 تا 9,480 تومان

کافه پیپ

محمد قائم خانی

12,500 تومان

مرثیه ابوعتا

سعید محمدی

از 15,000 تا 30,000 از 15,000 تا 23,700 تومان

پس از بیست سال

سلمان کدیور

از 95,000 تا 130,000 از 95,000 تا 102,700 تومان

دوره گرد عجیب

زینب کوه رو

12,000 تومان

ناتا

زهرا باقری

20,000 تومان

بچه جن

فاطمه رضایی برفوئیه

20,000 تومان

در انتظار پدر

خدابخش دهقی

10,000 تومان

سعی هشتم

سیدمحسن امامیان

12,000 تومان

سفر

حمیدرضا رضوانی اول

20,000 تومان

پیامبر بی معجزه

محمدعلی رکنی

از 20,000 تا 25,000 از 20,000 تا 17,500 تومان

تلخ شیرین

پریسا شمس

12,000 تومان

هویت حیوانی

علیرضا صبوری

11,000 تومان

داستان های اعصاب خورد کن

حمیدرضا رضوانی اول

4,300 تومان

به اتفاق فرمانده

محمد کاظمی نیا

13,000 تومان

گرامافون

علی مرادخانی

18,000 تومان

همه نوکرها

محمدرضا حدادپور

11,000 تومان

تیکا

سکینه پارت

20,000 تومان

آخر صف

محمود پوروهاب

7,500 تومان

شهر هزار شب

مجتبی یاری

2,500 تومان