حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

حقوق مدنی 2

مریم صفرپور

9,000 6,300 تومان

حقوق تطبیقی

یلدا خسروی

12,500 8,750 تومان

حقوق اداری 2

شیرین طهماسبی

20,000 14,000 تومان

قواعد فقه 1

محمود زمانی

25,000 17,500 تومان

آیین دادرسی مدنی 2

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 8,750 تومان

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

فاطمه السادات هاشمی

25,000 17,500 تومان

حقوق محیط زیست

شیرین طهماسبی

8,000 5,600 تومان

متون فقه 1

احمد احسانی فر

20,000 14,000 تومان

اصول علم سیاست

حسین رضایی

20,000 14,000 تومان

جرایم سایبری

سید منصور میرمرادی

5,000 3,500 تومان

ادله اثبات دعوا

لیلا هاشمی

10,000 7,000 تومان

حمایت از فناوری های نو و جدید

علی اشرف باقری فرد

10,000 7,000 تومان

زبان تخصصی متون حقوقی ۱

احمد رحیمی مقدم

20,000 14,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 1

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 8,750 تومان

حقوق بیمه

غزاله رحیم زاده

10,000 7,000 تومان

حقوق مدنی 1

مریم صفرپور

10,000 7,000 تومان

حقوق تجارت 1

فاطمه السادات هاشمی

15,000 10,500 تومان

آیین دادرسی کیفری 1

نصیر قائمی

15,000 10,500 تومان

حقوق اساسی 1

حمیدرضا تاج پور

12,500 8,750 تومان

احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2,000 1,400 تومان