حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

قواعد فقه 2

مریم قدمی

25,000 17,500 تومان

مقدمه علم حقوق

حمید رحمانی‌منشادی

25,000 17,500 تومان

حقوق مدنی 5

مریم صفرپور

12,500 8,750 تومان

حقوق دریایی

شیرین طهماسبی

12,500 8,750 تومان

کیفرشناسی

جمیله کرمی

9,000 6,300 تومان

حقوق فضای مجازی

شیرین طهماسبی

9,000 6,300 تومان

متون فقه 2

امیر رضوان‌دوست

12,500 8,750 تومان

اصول فقه 1

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 8,750 تومان

ماهیت حقوقی

مهدی ابراهیم زاده

10,000 تومان