تقریظ شده توسط مقام معظم رهبری - لیست آثار

دنیای سوفی

یوستین گردر

از 75,000 تا 110,000 از 59,250 تا 86,900 تومان

پایی که جا ماند

سیدناصر حسینی‌پور

از 15,000 تا 90,000 از 11,850 تا 31,500 تومان

دا (خاطرات سیده زهرا حسینی)

سیده اعظم حسینی

از 15,000 تا 80,000 از 11,850 تا 28,000 تومان

در کمین گل سرخ

سوره مهر

از 15,000 تا 30,000 از 15,000 تا 23,700 تومان

فرمانده شهر

داوود بختیاری دانشور

از 3,000 تا 11,000 از 3,000 تا 8,690 تومان

فرمانده من

رحیم‌ مخدومی

از 2,500 تا 14,000 از 2,500 تا 11,060 تومان

مربع های قرمز

زینب عرفانیان

از 25,000 تا 110,000 از 25,000 تا 86,900 تومان

آب هرگز نمی میرد

حمید حسام

از 11,500 تا 50,000 از 11,500 تا 39,500 تومان

معلم فراری

رحیم‌ مخدومی

از 3,500 تا 5,000 تومان

من زنده ام

معصومه آباد

از 15,000 تا 40,000 از 15,000 تا 31,600 تومان

آن بیست و سه نفر

احمد یوسف زاده

از 15,000 تا 60,000 از 15,000 تا 47,400 تومان

پنجره های تشنه

مهدی قزلی

از 10,000 تا 60,000 از 10,000 تا 47,400 تومان

خط فکه

شهیدسیدمحمد شکری

7,250 تومان

خاطرات سفیر

نیلوفر شادمهری

از 9,900 تا 26,000 از 9,900 تا 20,540 تومان

دختر شینا

بهناز ضرابی‌زاده

از 12,000 تا 45,000 از 12,000 تا 35,550 تومان

آن مرد با باران می آید

وجیهه سامانی

35,000 27,650 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 90,000 از 14,000 تا 71,100 تومان

وقتی مهتاب گم شد

حمید حسام

از 15,000 تا 55,000 از 15,000 تا 43,450 تومان

مسافر

سوره مهر

3,500 تومان