تخفیف هفته - لیست آثار

خاطرات یک الاغ

سوفی سگور

از 6,000 تا 20,000 از 3,000 تا 10,000 تومان

پایی که جا ماند

سیدناصر حسینی‌پور

از 15,000 تا 90,000 از 11,850 تا 45,000 تومان

تسخیر شدگان

مینا شائیلوزاده

12,500 6,250 تومان

انسان در جست و جوی معنا

ویکتور فرانکل

12,500 6,250 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 4,740 تا 14,000 تومان

دختر مغربی

محمدرضا سرشار

5,000 2,500 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 45,000 از 10,665 تا 22,500 تومان

حسین از زبان حسین(ع)

محمد محمدیان

از 17,500 تا 45,000 از 17,500 تا 22,500 تومان

تیستوی سبز انگشت

موریس درئون

18,000 9,000 تومان

زن آقا

زهرا کاردانی

از 9,000 تا 20,000 از 7,110 تا 10,000 تومان

جاده یوتیوب

محمدعلی جعفری

از 15,000 تا 30,000 از 11,850 تا 15,000 تومان