کتاب روش نقد (جلد اول)

نقد هدف ها و نقد مکتب ها

5 از 7 نظر

کتاب چاپی روش نقد (جلد اول)

صفحات کتاب : 33

معرفی کتاب روش نقد (جلد اول)

کتاب روش نقد (جلد اول) در پنج مجلد انتشار یافته. در این مجموعه پس از بررسی مفهوم و ضرورت نقد به معیار و روش نقد نظر شده. سپس هدف ها و بعد مکاتب و آدم ها و عمل ها، از راه های گوناگونی، انتقاد شده اند.

این مجموعه به مفهوم نقد و ضرورت و معیار آن و سپس به روش نقد و قلمرو آن پرداخته. از نیازها و آفریدگار آن ها و تنوع آن ها، از اهداف و دگرگونی آنها و ضرورت انتخاب و روش نقد اهداف بر اساس سنجش اهداف با خودم و سنجش آن چه که یک هدف می دهد با آن چه می ستاند، صحبت شده.

گزیده کتاب روش نقد (جلد اول)

هیچ شده که در جمع ها و نشست ها، شاهد درگیری های چند ساعته و کینه های گره خورده، باشی؟ گره هایی که چندین سال باز نمی شوند. من زیاد شاهد بوده ام و می دیدم که خیلی ساده، یک ارزش، یک عقیده، یک آدم، یک مکتب، زیر تیغ انتقاد می رفت... و نقد تا آن حد مبتذل می شد که شکل صورت و دماغ قلمی یا احوالپرسی او می توانست میاندار نقد باشد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب روش نقد (جلد اول)

مشخصات کتاب روش نقد (جلد اول)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 33

کنگره : ‫‬‮‭PN81

دیویی : ‏‫‬‮‭801/95

کتابشناسی ملی : 6199673

شابک : 978-964-7803-03-8

سال نشر : ‏‫‬‏1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب روش نقد (جلد اول)

98916****6167

عالی

1398/12/12

پاسخ