نشریه کتاب مهر شماره (19و20)

5 از 1 نظر

مدیرمسئول: محسن مومنی شریف

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.1 مگا بایت

خلاصه کتاب کتاب مهر شماره (19و20)

با ورود نشر الکترونیک به بازار کتاب، بحث های زیادی درباره کوچ مخاطبان کتاب چاپی به کتاب الکترونیک و کم شدن تقاضا برای کتاب های چاپی در میان عده زیادی از نویسندگان و مخاطبان کتاب و حتی برخی کارشناسان حوزه کتاب به وجود آمد.آن ها بر این باور بودند که رواج و توسعه کتاب های الکترونیکی باعث از میدان به در شدن کتاب های چاپی در آینده خواهد شد و این گونه کتاب ها جای کتاب های چاپی را خواهند گرفت...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : نشریه

مجموعه اثر : کتاب مهر

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات