کتاب دعای سی و پنجم امام سجاد (ع): در خوشنودی و رضایت از مقدرات الهی

صحیفه سجادیه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 4.3 مگا بایت

خلاصه کتاب دعای سی و پنجم امام سجاد (ع): در خوشنودی و رضایت از مقدرات الهی

خدای را می ستایم و به تقدیر او دل می سپارم، گواهی می دهم که بی گمان خداوند روزی بندگانش را به انصاف تقسیم فرماید و با همه آفریدگانش با تفضّل و احسان رفتار می نماید.بارخدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و مرا به آنچه به دیگران داده ای پریشان مساز و میازمای، و آنان را به آنچه از من دریغ داشته ای نگران مدار و آزمایش مفرمای تا مباد به آنان حسادت ورزم و حکم تو را کوچک پندارم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها دعای سی و پنجم امام سجاد (ع): در خوشنودی و رضایت از مقدرات الهی

مشخصات کتاب دعای سی و پنجم امام سجاد (ع): در خوشنودی و رضایت از مقدرات الهی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : کتاب معجزنشان

نظرات درباره دعای سی و پنجم امام سجاد (ع): در خوشنودی و رضایت از مقدرات الهی