کتاب دعای سی ام امام سجاد (ع): به گاه داشتن قرض و ناتوانی در پرداخت آن

صحیفه سجادیه

3 از 1 نظر

کتاب دیجیتال (صوت و متن) دعای سی ام امام سجاد (ع): به گاه داشتن قرض و ناتوانی در پرداخت آن

حجم دانلود: 5.6 مگا بایت

خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و مرا از وامی که آبرویم را ببرد برهان، که آن خاطرم را می پریشد و اندیشه ام را می آشوبد و کارم را در ادای آن به درازا می کشد. خدایا، به تو پناه می برم از اندوه بدهکاری و اندیشه اش، دل مشغولی و بی خوابی اش، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست، و از آن نجاتم ده. خدایا، به تو پناه می آورم از خواری اش در حیات، و از دردسرش بعد از وفات، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست، و مرا از آن با ثروتی سرشار یا بی نیازی استوار در امان خود دار.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دعای سی ام امام سجاد (ع): به گاه داشتن قرض و ناتوانی در پرداخت آن

مشخصات کتاب دعای سی ام امام سجاد (ع): به گاه داشتن قرض و ناتوانی در پرداخت آن

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : کتاب معجزنشان

نظرات درباره کتاب دعای سی ام امام سجاد (ع): به گاه داشتن قرض و ناتوانی در پرداخت آن