نشریه دو هفته نامه مهر شماره (212)

3 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی دو هفته نامه مهر شماره (212)

حجم دانلود: 6.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 12

روزگاری تصور بر این بودکه می توان با حمایت ناچیز دولتی و گرفتن کاغذ یارانه ای صنعت نشر داشت؛ صنعت نشری که مبرا از ابعاد اقتصادی مانند هر صنعت دیگری بود و جایی برای اندیشیدن به برگشت سرمایه، سرمایه گذاری...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دو هفته نامه مهر شماره (212)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (212)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 12

شماره : 212

تاریخ نشر : 15تیر1393

نظرات درباره کتاب دو هفته نامه مهر شماره (212)