نشریه دو هفته نامه مهر شماره (219)

3 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 5.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 12

خلاصه کتاب دو هفته نامه مهر شماره (219)

تولید کتاب گویا با توجه به نو بودن این عرصه، نیازمند فرایندها و الگوهای تازه ای نسبت به تولید چاپی است. تفاوت آشکار مدیوم های عرضه ، تفاوت هاهوی ماهوی و ساختاری با شیوه های تولید را نیز طلب می کند.با این حال، شباهت عنوان محصول نهایی، که...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها دو هفته نامه مهر شماره (219)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (219)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 12

شماره : 219

تاریخ نشر : 1393/11/01

نظرات درباره دو هفته نامه مهر شماره (219)