نشریه دو هفته نامه مهر شماره (218)

3 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی دو هفته نامه مهر شماره (218)

حجم دانلود: 15.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 12

سنت دیرینه ادبیات ما ایرانیان شفاهی بوده و فرهنگ و ادبیات ما با همین نقل شفاهی نسل به نسل چرخیده است.در فرهنگ ایرانی به سنت شفاهی آن چنان توجه شده است که ما به راحتی شنیده هایمان را مرجع قرار می دهیم.در روایت های دینی و ادبی ایران بیش از اسلام ، شاهد وابستگی این ادبیات ، به روایات و نمود شفاهی بیش از کتاب و کتابت، و حتی برتر روایت شفاهی هستیم...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دو هفته نامه مهر شماره (218)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (218)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 12

شماره : 218

تاریخ نشر : 1393/09/15

نظرات درباره کتاب دو هفته نامه مهر شماره (218)