کتاب دین و روابط بین الملل

پؤوهشی درباره نقش دین در عرصه نظری روابط بین املل

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 767.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 159

خلاصه کتاب دین و روابط بین الملل

دین از جمله موضوعات مهمی است که اهمیت مطالعة آن به ویژه در عصر جهانی شدن افزایش یافته است. همواره این سؤال مطرح بوده که دین به مثابة نهادی سنتی با چه مسائلی در عصر جهانی شدن مواجه می شود. در صورتی که جهانی شدن را به مثابة یک متغیر مؤثر بر نقش و جایگاه دین فرض کنیم، در آن صورت این سؤال مطرح می شود که آیا نیروهای جهانی شدن باعث به حاشیه کشیده شدن هر چه بیشتر جایگاه دین در حیات اجتماعی انسان ها می شوند، یا این که برعکس، موجبات تقویت آن را فراهم می آورد. استدلال کلی نویسندة کتاب حاضر این است که پس از یک دورة طولانی دفع دین در جهان مدرن، در دهه های اخیر شاهد بروز نشانه هایی از احیای جایگاه دین در حیات بشر هستیم. این احیاگری جلوه های مختلفی دارد که یکی از آن ها در حوزة روابط بین الملل مشهود است...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 159

کنگره : ‫‬‮‭BL65/155‫‬‮‭/ق9د9 1393

دیویی : ‫‬‮‭201/727

کتابشناسی ملی : 3723222

شابک : ‭978-964-426-770-3‬

سال نشر : 1393

نظرات