نشریه دو هفته نامه مهر شماره (221)

3 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی دو هفته نامه مهر شماره (221)

حجم دانلود: 10.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 16

ترجمه آثار ادبی ایران به زبان های خارجی و شناساندن فرهنگ و ادبیات ایران و انتقال آن به جهانیان کار دشوار و پیچیده ای است و مستلزم برنامه ریزی دقیق و صحیح وبالطبع تأثیرگذاری عمیق و جدی روی مخاطب خارجی است.ترجمه آثار باید تخصصی وصحیح در ترجمه...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دو هفته نامه مهر شماره (221)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (221)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 16

شماره : 221

تاریخ نشر : 94/01/01

نظرات درباره کتاب دو هفته نامه مهر شماره (221)