نشریه دو هفته نامه مهر شماره (220)

3 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 6.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 12

خلاصه کتاب دو هفته نامه مهر شماره (220)

یادگیری کودکان به حفظ کردن و تکرار کتاب های خسته کننده محدود نمی شود، بلکه فرایندی تعاملی است که بیشتر حواس کودک را در برمی گیرد. کتاب های تعاملی کودکان این مکان را برای آن ها فراهم می سازد تا مجبور نباشند تنها با تکرار و حفظ مطلب خسته کننده مفهومی را یاد بگیرند، بلکه معنا و مفهوم را برای آن ها جذاب می کند؛ به طوری که بدون مشکل مطالب را یاد بگیرند و ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها دو هفته نامه مهر شماره (220)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (220)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 12

شماره : 220

تاریخ نشر : 1393/12/01

نظرات درباره دو هفته نامه مهر شماره (220)