کتاب روش نقد (جلد دوم)

نقد مکتب ها، آرمان ها، آزادی

5 از 1 نظر

کتاب چاپی روش نقد (جلد دوم)

صفحات کتاب : 33

معرفی کتاب روش نقد (جلد دوم)

کتاب روش نقد (جلد دوم) در پنج مجلد انتشار یافته. در این مجموعه پس از بررسی مفهوم و ضرورت نقد به معیار و روش نقد نظر شده. سپس هدف‌ها و بعد مکاتب و آدم ها و عمل ها، از راه های گوناگونی، انتقاد شده اند. جلد دوم این مجموعه به نقد مکاتب براساس آرمان‌ها رو می‌آورد.

در این جلد پس از توجه دادن به آرمان‌ها و طرح ریزی آنها، به نیازها و پایه‌هایی که آرمان‌ها بر آن استوار می شوند، اشاره می‌شود و به این نکته که رفاه و عدالت به بیشتر از غریزه نیاز ندارند و آگاهی و تکامل به زیادتر از فکر و عقل، در حالی که بیش تر از تکامل به بیش تر از غریزه و فکر و عقل نیاز دارد، توجه داده می‌شود. سپس از مفهوم آزادی، تاریخ کوتاهی از آزادی خواهی و گام های انسان برای رسیدن به آن و شکل ها و عوامل و نقش‌های آزادی توضیحاتی داده می‌شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب روش نقد (جلد دوم)

مشخصات کتاب روش نقد (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 33

کنگره : ‏‫‬‮‭PN81

دیویی : ‏‫‬‮‭801/95

کتابشناسی ملی : 6199673

شابک : 978-964-7803-04-5

سال نشر : ‏‫‬‏1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب روش نقد (جلد دوم)

98916****6167

صفحه 1: ”به بیشتر از غریزه و فکر و عقل نیاز دارد.“

دقیقا

1397/7/20

پاسخ
98916****6167

اولبن نوشته

1397/7/20

پاسخ