نشریه دو هفته نامه مهر شماره (227)

3 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی دو هفته نامه مهر شماره (227)

حجم دانلود: 7.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 12

روزهای خاطره انگیز انقلاب اسلامی بی شمار است.اما درآن بین روزهایی هم هستند که خاطره انگیزی آن ها مضاعف است، تا جایی که برخی از آن روزها خود به مبدأ اتفاق های بزرگ و سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب تبدیل شده اند. یکی از این روزها ،26 دی ماه سال 1357 است که در آن...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دو هفته نامه مهر شماره (227)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (227)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 12

شماره : 227

تاریخ نشر : 94/02/21

نظرات درباره کتاب دو هفته نامه مهر شماره (227)