نشریه دو هفته نامه مهر شماره (226)

3 از 1 نظر

صاحب امتیاز: سوره مهر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 5.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 12

خلاصه کتاب دو هفته نامه مهر شماره (226)

امروزه با حجم بالایی از تعداد عناوین کتاب هایی مواجه هستیم که همه ساله وارد بازار نشر می شوند.طبیعی است که این حجم بالای عمناوین، ما را در انتخاب کتابهای مناسب، گیج و سردرگم می کند..شناسایی کتاب های خوب از این میان و پیدا کردن مسیر درستی برای مطالعات هدفمند، در این فضا کاری بس دشوار است.
سیرها و بسته های مطالعاتی، در اصل تلاشی هستند برای کمک به خوانندگان به منظور دسترسی هرچه سریع ترو دقیق تربه...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها دو هفته نامه مهر شماره (226)

مشخصات کتاب دو هفته نامه مهر شماره (226)

نوع اثر : نشریه

صفحات کتاب : 12

شماره : 226

تاریخ نشر : 94/02/20

نظرات درباره دو هفته نامه مهر شماره (226)