کتاب دعای بیستم امام سجاد (ع) : در خواستاری اخلاق ستوده و افعال پسندیده و بیان آنها

صحیفه سجادیه

3 از 1 نظر

کتاب دیجیتال (صوت و متن) دعای بیستم امام سجاد (ع) : در خواستاری اخلاق ستوده و افعال پسندیده و بیان آنها

حجم دانلود: 13.4 مگا بایت

(1) بار خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست و ایمان مرا به نهایت رسان، و یقینم را کامل ترین گردان، و نیّتم را به نیکوترین نیّت ها، و کردارم را به بهترین کردارها فرا رسان. (2) پروردگارا، به لطف خود نیّتم را ناب ساز، و به رحمتت یقینم را سالم و ثابت دار، و به قدرتت تباهی مرا اصلاح فرمای. (3) خدایا، بر محمّد و خاندانش درود فرست، و از آنچه مرا به خود وامی دارد و از تو بازمی دارد بی نیاز دار، و به کاری که فردای قیامت بدان بازخواست شوم گمار...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دعای بیستم امام سجاد (ع) : در خواستاری اخلاق ستوده و افعال پسندیده و بیان آنها

مشخصات کتاب دعای بیستم امام سجاد (ع) : در خواستاری اخلاق ستوده و افعال پسندیده و بیان آنها

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : کتاب معجزنشان

نظرات درباره کتاب دعای بیستم امام سجاد (ع) : در خواستاری اخلاق ستوده و افعال پسندیده و بیان آنها