کتاب آیا ریه هایت برای عمر طولانی آماده اند؟

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی آیا ریه هایت برای عمر طولانی آماده اند؟

حجم دانلود: 576.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 54

افراد در طول حیات تنها در سه موقعیت به تنفسشان فکر می کنند: وقتی نفسشان بوی بد می دهد (سیر)؛ زمانی که در معرض خطر قریب الوقوع خفگی قرار گرفته باشند (ماربوآ) و وقتی نفسشان سنگین شده باشد و تند تند تنفس کنند (بعد از ورزش کردن). جز در این مواقع، افراد اصلاً به عمل تنفس توجه نمی کنند. سیستم تنفسی به عنوان سیستم اصلی تهویه و هوا رسانی بدن، مسؤول تهویه ی کل خانه تان است. تنفس همچون سیستم گرمایشی و تهویه ی مطبوع یکی از چیزهایی است که وقتی درست کار می کند، اصلاً به آن توجهی نمی کنیم. زندگی می کنیم، پس تنفس می کنیم. در سیستم تهویه و هوارسانی بدن، شش ها به طور غیرارادی هوا را داخل بدن می کشند و بیرون می دهند. اغلب مردم تصور می کنند تا زمانی که بدن را با سموم آسیب رسان به مجاری تنفسی، همچون نیکوتین و یا دود کارخانه ها آلوده نکنیم، این هواکش ها و مجاری تنفسی در طول حیات به درستی عمل می کنند. این موضوع صحیح به نظر می رسد؛ ولی کاملاً اشتباه است. بدون شک سیگار کشیدن و دیگر سموم محیطی آسیب های جدی به مجاری هوا وارد می کنند، ولی بسیاری از عوامل دیگری می تواند بر شیوه ی تنفس و گرفتن اکسیژن و بیرون دادن دی اکسید کربن توسط شش ها تأثیر گذارد و آن را تغییر دهد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب آیا ریه هایت برای عمر طولانی آماده اند؟

مشخصات کتاب آیا ریه هایت برای عمر طولانی آماده اند؟

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : تو!

صفحات کتاب : 54

کنگره : ‫‭‭RA776‭‭/ر96ت‌9 5.ج 1385

دیویی : ‫‭‭613

کتابشناسی ملی : ‭م‌84-46189

شابک : 9647640579

سال نشر : 1385

نظرات درباره کتاب آیا ریه هایت برای عمر طولانی آماده اند؟