کتاب بازمانده

خاطرات نور محمد کلبادی نژاد

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی بازمانده

حجم دانلود: 2.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 336

در گرگ و میش هوا، ناگهان صدای رگبار شنیدم. یک لحظه احساس کردم روی سنگر کناری، تیربار گذاشته اند و دارند شلیک می کنند. سنگر می لرزید. از سنگر پریدم بیرون. آرام سرم را از خاکریز بالا بردم. برای اولین بار، دیدم تانک ها ردیف و به صورت دشت بانی ـ شطرنجی ـ آرایش گرفته اند. پشت سر تانک ها، نفربرهای زرهی ایستاده اند. نگاهی به امتداد خاکریز خودمان انداختم. یک جیپ 106 ایستاده و سه نفر از نیروها داخلش خوابیده بودند. تا آمدم به خودم بیایم، دو نفر کماندوی عراقی هم زمان دو عدد نارنجک به داخل جیپ پرت کردند. نارنجک ها منفجر شدند و نیروهای داخل ماشین تکان مختصری خوردند و به شهادت رسیدند. وقتی نیروهای دشمن را در حال پیش روی دیدم، شوکه شدم. فریاد زدم: «رسول! رسول! از سنگر بیاید بیرون. عراقیا عراقیا!» نفربرها نزدیک شده، چند سرباز از آن پیاده شدند. با فریاد گفتم: «اِ اِ اِ سربازا اومدن.» چند رگبار زدم. از داخل نفربرها، نیروهای عراقی تندتند پیاده شده، به سمت ما آمدند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بازمانده

مشخصات کتاب بازمانده

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 336

کنگره : DSR 3آ 2ب / 1

دیویی : 955/0843092

کتابشناسی ملی : 2481561

شابک : 978-964-175-528-6

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-2441-4

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب بازمانده