کتاب تأملی دیگر در باب داستان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی تأملی دیگر در باب داستان

حجم دانلود: 403.1 کیلو بایت
صفحات کتاب : 135

داستان با آنکه قرن ها تأثیر عمیق خود را بر انسان ها گذاشته است و به خصوص در قرون اخیر شرق و غرب و یا همسویان آن ها، با استفاده از این قالب هنری و به قصد نفی فطرت خدایی انسان، جهان را عرصة تاخت و تاز خود کرده اند، ارزش آن بیش از پیش در میان مسلمانان ناشناخته مانده است.
هنوز گروه بسیاری بر این باورند که داستان، نوشتة کم ارزشی است و نویسندگان آن، ساده نگرانی هستند که از بد روزگار بدین راه روی آورده اند وگرنه به نگارش موضوعاتی جدی تر می پرداختند.
هم ایشانند که خودآگاه و یا ناخودآگاه از عمومیت این زبان و تأثیر عمیق و گرایش فطری انسان ها بدان غافل اند و چشم بر این حقیقت تابان که خداوند بخش هایی از قرآن خویش را به نقل داستان های گوناگون اختصاص داده است می بندند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب تأملی دیگر در باب داستان

مشخصات کتاب تأملی دیگر در باب داستان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 135

کنگره : PN3373‫‭‬‭/پ43ت2 1387

دیویی : 808/31

کتابشناسی ملی : 1223427

شابک : 978-964-506-502-5

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-2417-9

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب تأملی دیگر در باب داستان