کتاب آذرخشی در غرب (کانادا)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی آذرخشی در غرب (کانادا)

حجم دانلود: 462.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 160

انسان و جهان: تفاوت عمده و اساسی انسان با دیگر جانداران که ملاک «انسانیّت» او است و منشأ چیزی به نام تمدّن و فرهنگ انسانی گردیده است در دو ناحیه است: «بینش‌ها و گرایش‌ها». انسان نیز مانند جانداران دیگر یک سلسله خواسته‌ها و مطلوب‌هایی دارد و در پرتو آگاهی‌ها و شناخت‌های خویش برای رسیدن به آن خواسته‌ها و مطلوب‌ها در تلاش است. تفاوتش با سایر جانداران در شعاع و وسعت و گستردگی آگاهی‌ها و شناخت‌ها می‌باشد.
آگاهی حیوان از جهان تنها به وسیله حواسّ ظاهره است. از این‌رو سطحی و ظاهری است. به درون و روابط درون اشیاء نفوذ نمی‌کند و ثانیاً از کلیّت و عمومیّت برخوردار نیست و ثالثاً محدود به محیط زیست حیوان است. رابعاً مربوط به زمان حال است. حیوان نه از تاریخ خود یا جهان آگاه است و نه درباره آینده می‌اندیشد و اگر احیاناً چنین کند نه آگاهانه و از روی شعور و انتخاب است بلکه تحت تسـخیر اجباری طبیعت و به صورت غریزه و
ناآگاهانه است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب آذرخشی در غرب (کانادا)

مشخصات کتاب آذرخشی در غرب (کانادا)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 160

کنگره : 1391 4 آ 9 د / 11 BP

دیویی : 02 / 297

کتابشناسی ملی : 2871358

شابک : 978 - 600 – 247 – 150 - 5

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب آذرخشی در غرب (کانادا)