کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

5 از 2 نظر

کتاب الکترونیکی کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 314

امروزه وقتی به انسان و مشکلات او فکر می کنیم به این حقیقت پی می بریم که بزرگترین مسأله بشر امروزی، خود اوست. راسل در این زمینه می گوید: «مبارزه انسان با انسان دیگر جایی ندارد وتنها یک مبارزه در پیش است و آن مبارزه انسان با «خود» و مبارزه با نفس خویش است.» افرادی که هنوز به خود واقعی شان پی نبرده اند، یا که ظرفیت و تواناییها و ضعفهای خود را نشناخته اند، چگونه می توانند با مسائل پیچیده و از خودبیگانگی های امروزی، و تنهایی های حاصل از مهاجرتها، و بسیاری از مسائل که زائیده دنیای صنعتی است روبرو گردد؟ و این خود سؤال بسیار بزرگی است که پاسخ به آن مستلزم تأمل فراوان می باشد.
اگر آدمیان بتوانند بفهمند که بسیاری از مسایل و مشکلات که گریبانگیر آنها شده است، ساخته و پرداخته ذهن خودشان می باشد، هرگز، به غلط برای حل آن به بیراهه نرفته و به دنبال راه حل، سرگردان نخواهند بود...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

مشخصات کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 314

کنگره : ‫‬‭HV41‫‬‭/ر9ک2 1390

دیویی : ‫‬‭361/322

کتابشناسی ملی : 2460429

شابک : 978-600-5413-51-9‬

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

98901****5838

عالیه

1395/12/12

پاسخ