کتاب مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی(کارشناسی ارشد)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 341

خلاصه کتاب مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی(کارشناسی ارشد)

مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی: ۲۰ سال آزمون‌های سراسری کارشناسی ارشد
1- Many of atmatic hydrocarbon are carcinogenic that is, ....................
1) intensely colored 2) cancer causing
3) electron withdrawing 4) spatially flat
کدام یک از جوابهای داده شده را باید در جای خالی جملات زیر قرار داد؟
-1 بسیاری از هیدروکربن های آروماتیک سرطان زا هستند یعنی،
1) به شدت رنگی 2) عامل سرطان زا
3) الکترون کشندگی 4)از نظر فضایی مسطح

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی(کارشناسی ارشد)

مشخصات کتاب مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی(کارشناسی ارشد)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 341

کنگره : ‫‬‮‭LB2353‫‬‮‭/ف265م3 1388

دیویی : ‫‭378/1664‮

کتابشناسی ملی : 1863379

شابک : ‫978-964-2989-32-4

سال نشر : 1388

نظرات درباره مجموعه سوالات زبان تخصصی شیمی(کارشناسی ارشد)