کتاب استاد و درس (صرف و نحو)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی استاد و درس (صرف و نحو)

حجم دانلود: 3.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 102

روش تدریس دروس حوزه

در این کتاب به روش تدریس و آموزش اشاره شده، که آن چه بیش از اصلاح کتب درسی حوزوی ضرورت دارد، یکی همین روش آموزش است و دیگری اساس درس هاست.و در قسمت آموزش اشاره شده که چطور استاد باید پیش از صرف و نحو مجموعه طرح عملی و پیش از طرح عملی، ظرفیت روحی را و شهادت و بینش را در محصل فراهم آورد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب استاد و درس (صرف و نحو)

مشخصات کتاب استاد و درس (صرف و نحو)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 102

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب استاد و درس (صرف و نحو)