کتاب فوز سالک

5 از 2 نظر

کتاب چاپی فوز سالک

صفحات کتاب : 83

اگر بخواهیم سلوک صادقی داشته باشیم و درست حرکت کنیم،باید آن سلوک، اهداف مناسب و ابزار هماهنگ با این اهداف را داشته باشد... صرف شهود،صرف اشراق،صرف شنیدن صدای بال ملائک وحتی زمزمه و نفس آنها،مارا به جایی جز خودشان نمی رسانندو چیزی جز رنج و خستگی و ملال برای ما ندارند،به قول حافظ
: من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان/
قال ومقال عالمی می کشم از برای تو
خلوت، تمرکز و ریاضت کافی نیست. این حرف محکمی است! چرا که ریاضت ها کارهایی است که ما انجام می دهیم و این کارها با ذوق ما، با عشق ما، با امیال نهفته و آشکار ما همراه است و نمی تواند نقطه های ضعف ما را به درستی فشار دهد، نمی تواند نقطه های وابستگی ما را به درستی قطع کند. با ریاضت که کار اصلاح نمی شود!
...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فوز سالک

مشخصات کتاب فوز سالک

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 83

کنگره : ‫‭BP289/6‫‭/ص7ف9 1389

دیویی : ‫‭297/84

کتابشناسی ملی : 2092288

شابک : 978-964-7803-49-6

سال نشر : 1389

نظرات درباره کتاب فوز سالک