کتاب گنجینه چهار جلدی (قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه و صحیفه)

3 از 1 نظر

کتاب چاپی گنجینه چهار جلدی (قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه و صحیفه)

صفحات کتاب : 2912

معرفی کتاب گنجینه چهار جلدی (قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه و صحیفه)

کتاب گنجینه چهار جلدی (قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه و صحیفه)، چهار کتاب قرآن، مفاتیح، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه در قطعی پالتویی و با جلدی چرمی جمع آوری شده اند.

قرآن، مفاتیح، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه بی شک از مهم ترین کتاب های شیعیان است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب گنجینه چهار جلدی (قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه و صحیفه)

مشخصات کتاب گنجینه چهار جلدی (قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه و صحیفه)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 2912

نظرات درباره کتاب گنجینه چهار جلدی (قرآن، مفاتیح، نهج البلاغه و صحیفه)