کتاب جمع ها و حاصل جمع ها

روش های افزایش بهره وری در تشکل های فرهنگی و تربیتی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی جمع ها و حاصل جمع ها

صفحات کتاب : 153

معرفی کتاب جمع ها و حاصل جمع ها

کتاب جمع ها و حاصل جمع ها تنظیم شده چند سخنرانی از استاد علی صفایی حائری پیرامون چگونگی برخورد با یکدیگر و ایجاد جمع های صحیح و سازنده از منظر تفکر اسلامی است. استاد در این کتاب ابتدا عوامل تشکیل یک جمع را بررسی و سپس اهداف تشکّل و وظایف افراد در جمع را تبیین می نماید.


کتاب جمع ها و حاصل جمع ها مجموعه ای از هفت سخنرانی مرحوم استاد علی صفایی حائری در زمان های مختلف است که به روش های افزایش بهره وری در تشکل های فرهنگی و تربیتی می پردازد. این کتاب از سه فصل تشکیل شده که به ترتیب به عوامل ایجاد، نیازها و وظایف و نتایج جمع ها و تشکل ها اشاره دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جمع ها و حاصل جمع ها

مشخصات کتاب جمع ها و حاصل جمع ها

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 153

کنگره : ‏‫‭HM1106‬‬

دیویی : ‏‫‭302‬‬

کتابشناسی ملی : 7634780

شابک : ‏‫‭978-964-7803-78-6‬‬

سال نشر : 1400

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب جمع ها و حاصل جمع ها