کتاب مرگ های ناامیدی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مرگ های ناامیدی

حجم دانلود: 9.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 437

معرفی کتاب مرگ های ناامیدی

کتاب مرگ های ناامیدی، که توسط آن کیس و انگس دیتون، دو اقتصاددان برجسته آمریکایی، نوشته شده است نشان می دهد چگونه کاستی های این نظام منجر به از بین رفتن مشاغل، افول سطح زندگی این طبقه و ارزش های آن و به تبع آن منجر به زوال زندگی افراد می گردد. مرگ های ناامیدی پدیده ای عجیب اما رایج در جامعه آمریکای سرمایه داری است. این مرگ ها که به مرگ های ناشی از خودکشی، مصرف بیش از حد مواد مخدر و الکل اطلاق می شود، در دهه های اخیر در میان طبقه کارگر آمریکا رشدی پیوسته داشته است.

نویسندگان کتاب مرگ های ناامیدی به مجموعه عوامل اقتصادی و اجتماعی که این شرایط را رقم زده و زندگی را برای طبقه کارگر میانسال سفید پوست دشوارتر کرده، پرداخته اند. نابرابری، شهرنشینی، شکاف آموزش و تحصیلات و نظام بهداشت گران قیمت اما ناکافی از جمله عواملی هستند که به آنها به عنوان عوامل موثر در افزایش نرخ مرگ و میر در این قشر توجه شده است. «مرگ های ناامیدی» نشان می دهد این شرایط چگونه منجر به تضعیف جایگاه نیروی کار و افزایش قدرت شرکت های بزرگ شده و جریان ثروت را از اقشار کم درآمد به سوی طبقه ثروتمند جاری کرده است.

گزیده کتاب مرگ های ناامیدی

خودکشی در شهرها، بخش ها یا کشورهایی رایج تر است که مردم آن ها خوشحال و راضی نیستند و زندگی واقعاً بدی دارند. نرخ خودکشی در بخش مدیسون ایالت مونتانا در ده سال اخیر چهار برابر بخش مرسر ایالت نیوجرسی بود که ما بقیه سال را در آن گذراندیم. ما درباره این موضوع بسیار کنجکاو بودیم به ویژه که در مونتانا زندگی شادی داشتیم و مردم آنجا هم خوشحال به نظر می رسیدند. 

در طول مسیر ما متوجه شدیم نرخ خودکشی در میان آمریکایی های سفیدپوست میانسال به سرعت در حال افزایش است. یافته دیگری هم وجود داشت که باعث سردرگمی ما شد. این قشر به شکل های دیگری هم در معرض آسیب بودند. آنها با دردها و مشکلات سلامتی بیشتری درگیر بودند که البته به اندازه سالمندان نبود (به هرحال می دانیم که سلامتی با سن رابطه معکوس دارد) اما نزدیک به آن بود. شرایط سلامت در میان سالمندان در حال بهبود بود درحالیکه شرایط سلامتی افراد میانسال رو به وخامت بود...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مرگ های ناامیدی

مشخصات کتاب مرگ های ناامیدی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 437

کنگره : HV6548

دیویی : 362/28

کتابشناسی ملی : 7438592

شابک : 978-964-121794-7

سال نشر : 1400

نظرات درباره کتاب مرگ های ناامیدی