کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی

حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 210

معرفی کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی

کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی اثر ایو سولومون به دلیل پوشش و دربرگیرندگی جامع و تحلیل عمیق، مرجع مفیدی برای سیاست گذاران، تنظیم گران و دست اندرکاران رسانه ای حوزۀ پخش رادیوتلویزیونی و نیز کسانی است که در حیطۀ رسانه های پخش رادیوتلویزیونی به مطالعه می پردازند.

گزیده کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی

طیف قابل ملاحظه ای از مردم دنیا، به ویژه گروه های محروم، معتقدند پخش رادیوتلویزیونی همچنان دردسترس ترین و فراگیرترین شیوۀ دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است. پخش، موضوعی ضروری برای تضمین تکثر، هم بستگی اجتماعی و تقویت جامعۀ مدنی است. این موضوع امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه و حیاتی را به افراد می دهد.

همکاری دیرینه و مؤثر میان یونسکو و اتحادیۀ پخش رادیوتلویزیونی کشورهای مشترک المنافع باعث شده به وسیله افزایش ظرفیت، تقویت استانداردهای صوتی حرفه ای و ترویج بهترین روش ها برای تهیه و تدوین دستورالعمل های مرتبط، امکان ارتقای کیفیت پخش رادیوتلویزیونی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد گردد. دست کم سه نوشتار توسط اتحادیۀ یادشده با حمایت یونسکو انتشار یافته است؛ کتاب دمکراسی های آگاهانه، پخش های رادیوتلویزیون پارلمانی به مثابۀ سرویس عمومی (2003)، دستورالعمل ادیتوریال اتحادیۀ پخش کشورهای مشترک المنافع (2004)، ویراست نخست کتاب راهنمای تنظیم گری رادیوتلویزیونی (2005) و همچنین ویراست دوم آن، وجود منابع ارزشمند برای افراد ذی نفع و صاحب نقش حرفه ای را نشان می دهد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی

مشخصات کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 210

کنگره : K4325

دیویی : 343/09945

کتابشناسی ملی : 6176358

شابک : 978-964-121713-8

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب راهنمای تنظیم گری پخش رادیو تلویزیونی