کتاب درباره ارتباطات

ارتباطات و تجلی آن در ادبیات و شعر فارسی

3 از 1 نظر

ناشر: سروش

نویسنده:

ویراستار: فرزانه فخریان

کتاب الکترونیکی درباره ارتباطات

حجم دانلود: 9.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 88

معرفی کتاب درباره ارتباطات

کتاب درباره ارتباطات، در ابتدا به توضیح دایره ارتباطات انسان در 5 الگو که شامل (ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان با جهان هستی و طبیعت، ارتباط انسان با سایرین، ارتباط با اشیا و لوازم) است، می پردازد و سپس جایگاه هرکدام را در ادبیات و شعر فارسی به نمایش می گذارد. انتهای کتاب هم اشاره ای به ارتباطات متعالی، عالی ترین نوع ارتباطات و ارتباطات از دیدگاه قرآن در قالب شعر و ادبیات دارد.

گزیده کتاب درباره ارتباطات

ارتباط انسان با خدا از طریق عبادت و طرق مختلف آن و ارتباط انسان با خود از طریق نفس صورت می گیرد. ارتباط انسان با جهان هستی نوع آمیزش او را با طبیعت بیان می کند و ارتباط انسان با همنوع خود از طریق ارتباطات چهره به چهره و میان فردی و گروهی و جمعی اعمال می شود.و ارتباط انسان با وسایل و ابزار و اشیا و فناوری ها از طریق استفاده و یا پرستش و حتی ستایش آن ها بروز می کند. هر نوع فناوری، از آغاز تمدن تا امروز، هم می تواند وسیله باشد و هم هدف. چوب و سنگ، فلزات و ماشین از هر نوع هم می تواند وسایل آسایش باشد و هم تبدیل به بت و بت پرستی شود. گرایش و توقف انسان به هر یک از این ابعاد پنجگانه در زمان و مکان، کیفیت و کمیت ارتباطاتی را نمایان می سازد و بیانگر فرهنگ و نوع زندگی او است. و این خود لزوم امتناع از خود باختن در برابر رفتارهای نغز و شیرین را مطرح می کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب درباره ارتباطات

مشخصات کتاب درباره ارتباطات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 88

کنگره : P90‬‬

دیویی : 302/2‬‬

کتابشناسی ملی : 7327953

شابک : ‫‭978-964-121766-4

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب درباره ارتباطات