کتاب شاهرگی برای حریم

شهید حمیدرضا اسداللهی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی شاهرگی برای حریم

حجم دانلود: 2.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 200

معرفی کتاب شاهرگی برای حریم

کتاب شاهرگی برای حریم چهارمین جلد از مجموعه مدافعان حرم است که توسط سمانه خاکبازان نگاشته شده. این کتاب به سیر زندگی شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهی می پردازد و خاطرات دوران کودکی تا شهادت وی را روایت می کند.

گزیده کتاب شاهرگی برای حریم

نیمه های شب بود که از خواب بیدار شدم و صدای گریه شنیدم. از رختخواب بلند شدم. دیدم همسرم در حال نمازخواندن گریه می کند. بارها او را در همین حال دیده بودم. گمان نمی کردم که اتفاقی افتاده باشد. دوباره خوابیدم. برای نماز صبح که بیدار شدم، همسرم خواب بود. بیدارش کردم. همان جا در رختخواب نشست. گفتم: «چی شده حاجی؟ چرا اینقدر ناراحت و پکری؟ » گفت: «پسرت زخمی شده! » گفتم: «پسرم؟ کدوم پسرم؟ » گفت: «حمید! » گفتم: «راستشو بگو. شهید شده؟ » تلفن همراهش را روشن کرد و عکس حمید را در یکی از کانال های مجازی نشانم داد. زیر عکسش نوشته بود:«شهید مدافع حرم، حمیدرضا اسداللهی.» نشستم روی زمین. 

مات ومبهوت به عکسش نگاه می کردم. با خودم گفتم: «این حمید؟ حمید منه؟! » چشمانم روی عکسش ایستاده بود. حتی توان پلک زدن هم نداشتم. همسرم گفت: «پاشو امروز برامون مهمون می آد. بیا یه کم اینجاها رو تمیز کنیم! » نمی دانستم باید چه کار کنم. بغض راه گلویم را گرفته بود. پاهایم سنگین بود و در سرم مدام تصویر حمید و خنده ها و حرف هایی که دیروز پای تلفن می زد، می چرخید و می چرخید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شاهرگی برای حریم

مشخصات کتاب شاهرگی برای حریم

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مدافعان حرم

صفحات کتاب : 200

کنگره : PIR8342‭‬

دیویی : 8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 7358870

شابک : 978-600-330-355-3‬‬

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب شاهرگی برای حریم