کتاب زمینه ها, عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

رهیافت فرهنگی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی زمینه ها, عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

حجم دانلود: 1.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 280

معرفی کتاب زمینه ها, عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

کتاب زمینه ها، علل و عوامل وقوع و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران (رهیافت فرهنگی)، با نگاهی تحلیلی به مباحث فرهنگی انقلاب اسلامی از طریق بررسی پیشینه تاریخی سرزمین ایران و قدرت سیاسی و اجتماعی در دوران پهلوی اول و دوم شکل گرفته است. در این کتاب توجه ویژه ای به رهبری های حکیمانه امام خمینی (ره) و بازتاب نظری و عملی انقلاب اسلامی در جهان وجود دارد و در پیوست کتاب بحثی درباره «انقلاب های رنگی» در آسیای مرکزی و قفقاز و تمایز آن ها با انقلاب های واقعی آمده است.

این کتاب، در 12 فصل گردآوری شده است: «تحلیل وقوع انقلاب اسلامی»، «معرفی چند دیدگاه مشهور فرهنگی»، «پیشینه تحولات کشور»، «صفویه و نقش بارز فرهنگی و سیاسی آن در تاریخ معاصر کشور»، «دوره قاجار و حرکت های انقلابی»، «قدرت سیاسی و ویژگی ها و اقدامات آن»، «دوره سلطنت رضاشاه»، «دوره سلطنت محمدرضاشاه»، «نیروی اجتماعی و ویژگی ها و اقدامات آن» ، «آرمان انقلاب اسلامی»، «رهبری امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی؛ روش ها، راهبرد ها و کارکرد ها»، «امام خمینی (ره) و رویدادهای بزرگ ایران معاصر (پیش از انقلاب اسلامی)»، «گسترش روحیه انقلابی و وقوع انقلاب»، «محورهای مختلف در بازتاب های نظری و عملی انقلاب اسلامی» و «انقلاب اسلامی، نظام بین الملل و آینده غرب» از جمله عنوان های مطالب کتابند.

گزیده کتاب زمینه ها, عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون، دیدگاه ها و نوشته های فراوانی درباره علل و عوامل وقوع انقلاب به رشته تحریر درآمده است که می توان آن ها را در رهیافت ها و رویکردهای فرهنگی، جامعه شناختی، روان شناختی، اقتصادی و سیاسی دسته بندی کرد.

در رهیافت فرهنگی، بر نقش عوامل فرهنگی مانند دین مبین اسلام و مذهب شیعه و محتوای درونی و نهادهای آن و نقش رهبری امام خمینی تأکید شده است. در رهیافت جامعه شناختی، به نقش اصلی متغیرهای کلان اجتماعی مانند نظام اجتماعی، طبقات و قشرهای اجتماعی توجه شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب زمینه ها, عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

مشخصات کتاب زمینه ها, عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 280

کنگره : ‏‫‭DSR1553‏‫‭/م75ز8 1390

دیویی : ‏‫‭955/083

کتابشناسی ملی : 2‎4‎8‎3‎1‎6‎4

شابک : ‭978-964-531-361-4

سال نشر : 1390

نظرات درباره کتاب زمینه ها, عوامل و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران