کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 118

معرفی کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

هدف این کتاب بررسی اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی بر ثروت سهامداران و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. متغیرهای مورد استفاده در کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس، متغیر وابسته، ثروت سهامداران و ریسک سقوط قیمت سهام و متغیر مستقل، مدیریت سود و فرار مالیاتی می باشند. 

گزیده کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

تأثیر فرار مالیاتی را بر ارزش شرکت و تیم و همکاران تأثیر فرار مالیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام بررسی کرده اند. با این وجود، کمبود اطلاعات در مورد ارتباط مدیریت سود و مالیات و تأثیر هر دو بر متغیرهای مالی وجود دارد.

 بررسی تأثیر متقابل مدیریت سود و فرار مالیاتی بر ثروت سهامداران و ریسک سقوط قیمت سهام جدید است و همچنین تجزیه و تحلیل اینکه آیا مدیریت سود و فرار مالیاتی مکمل یا جایگزین یکدیگر هستند در این رابطه است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

مشخصات کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 118

کنگره : ‏‫‬‮‭HV5720/2‭‬‬‬

دیویی : ‏‫‬‭332/64255‬

کتابشناسی ملی : 8185582

شابک : ‫‬‮‭978-622-266-250-9‬‬

سال نشر : 1400

نظرات درباره کتاب اثر مدیریت سود و فرار مالیاتی در بورس