کتاب منطق در زبان شناسی

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی منطق در زبان شناسی

حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 238

معرفی کتاب منطق در زبان شناسی


کتاب 
منطق در زبان شناسی، درسنامه ای است برای آموزش منطق جدید به دانشجویان فارسی زبان رشته زبان شناسی که براساس کتاب منطق در زبان شناسی آلوود و دیگران تدوین شده است. فصل نخست این کتاب به معرفی اجمالی نظریه مجموعه ها و روابطی اختصاص یافته که در این نظریه مطرح می شوند. در فصل دوم، به مسئله استنتاج و تحلیل منطقی جمله ها اشاره شده است. تا مشخص گردد آنچه در منطق "استنتاج "نامیده می شود، چیست و "تحلیل منطقی "کدام است.

در فصل های سوم و چهارم به دو سطح اصلی تحلیل منطقی، یعنی سطح جمله و سطح واحدهای تشکیل دهنده جمله توجه شده است که به ترتیب دوگونه "منطق جمله ها "و "منطق محمول ها "را دربر می گیرد. فصل پنجم به معرفی "استنتاج "و "نظام استنتاجی "اختصاص یافته و سومین سطح تحلیل منطقی که منطق موجهات را پدید می آورد، در فصل ششم معرفی شده است.

 

گزیده کتاب منطق در زبان شناسی

مجموعه‌ای که تنها یک عضو داشته باشد، مجموعه‌ی تک‌عضوی و مجموعه‌ای که هیچ عضوی نداشته باشد (دارای صفر عضو باشد)، مجموعه‌ای تهی نامیده می‌شود. البته بهتر است گفته شود «مجموعه‌ی تهی» و نه «یک مجموعه‌ی تهی»؛ زیرا تنها یک مجموعه‌ی تهی وجود دارد، که آن را با نماد Ø نشان می‌دهند. دلیل این‌که می‌گوییم تنها یک مجموعه‌ی تهی وجود دارد، این است که در نظریه‌ی مجموعه‌ها، اصلی کلی به ‌نام اصل هم‌مصداقی وجود دارد، که می‌گوید: برای آن‌که دو مجموعه از یک‌دیگر متمایز باشند، باید حداقل یک چیز داشته باشیم که عضو یکی از آن‌هاست، اما عضو دیگری نیست.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب منطق در زبان شناسی

مشخصات کتاب منطق در زبان شناسی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 238

کنگره : P39‭/ص‌7م‌8

دیویی : 410/151

کتابشناسی ملی : ‭م‌80-21209

شابک : ‎964-471-673-6

سال نشر : 1380

نظرات درباره کتاب منطق در زبان شناسی