کتاب نان سال های جنگ

3 از 1 نظر

کتاب چاپی نان سال های جنگ

صفحات کتاب : 190

معرفی کتاب نان سال های جنگ

کتاب نان سال های جنگ، خاطرات زنان روستای صدخرو در پشتیبانی از جبهه و رزمندگان را روایت کرده است. روستای صدخرو سبزوار یکی از هزاران روستایی است که در سالهای دفاع مقدس، به پشتیبانی از جنگ مشغول بود. اما در تاریخ دفاع مقدس با بی مهری تاریخ نگاران مواجه بوده است.
امام خمینی (ره) درباره عظمت کار این زنان گفته است: «وقتی که در تلویزیون می بینم این بانوان محترم را که اشتغال دارند به همراهی کردن و پشتیبانی کردن از لشکر و قوای مسلح، ارزشی برای آنها در دلم احساس می کنم که برای کسی دیگر نمی توانم آن طور ارزش قائل شوم. آنها یک کارهایی که می کنند که دنبالش توقع اینکه یک مقام یا یک پستی را اشغال کنند، با یک چیزی از مردم خواهش کنند؛ هیچ این مسائل نیست، بلکه سربازان گمنامی هستند که در جبهه ها باید گفت مشغول جهاد هستند.»


گزیده کتاب نان سال های جنگ


توی منطقه، هیچ جایی مثل صدخرو نبود. این پیشتازی مدیون زن های صدخروی بود. می گفتند این کاری است که به درد دنیا و آخرتمان می خورد. همه کارها هم صلواتی بود و حق الزحمه ای نداشتیم، یکی از خانم ها خودش بود و پنج تا بچه یتیمش. زندگی اش از نان پختن می گذشت. برای جبهه هم نان می پخت، اما مجانی.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نان سال های جنگ

مشخصات کتاب نان سال های جنگ

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 190

کنگره : ‭DSR1627 /ز9‬‭ش8 1398‬

دیویی : ‏‫‬‭‭955/0843

کتابشناسی ملی : 5625814

شابک : 978-622-6689-08-3

سال نشر : ‏‫1398

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب نان سال های جنگ