کتاب خدا وجود دارد

چگونگی تغییر عقیده بزرگترین ملحد جهان؛ آنتونی فلو

3 از 1 نظر

کتاب چاپی خدا وجود دارد

صفحات کتاب : 135

معرفی کتاب خدا وجود دارد

کتاب خدا وجود دارد روایتگر گذر آنتونی فلو(۲۰۱۰-۱۹۲۳)، فیلسوف انگلیسی از الحاد به خداباوری است که مقدمه آن را گری هابرماس( -۱۹۵۰)، دوست قدیمی آنتونی فلو و استاد فلسفه دانشگاه لیبرتی نوشته است.استدلال های او، مورد استفاده متفکران الحادگرای بسیاری بود، تا اینکه او رسما اعلام کرد که به وجود خدا باور پیدا کرده و کتابی که پیش از آن بر رد وجود خدا با عنوان «خدا و فلسفه» نوشته بود به تاریخ پیوسته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب خدا وجود دارد

مشخصات کتاب خدا وجود دارد

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 135

کنگره : ‏‫‬‮‭‬‮‭BP217/2‏‫‬‮‭‬‮‭/ش4خ4 1393

دیویی : ‏‫‬‮‭297/42

کتابشناسی ملی : 3624866

شابک : 978-600-5957-84-6

سال نشر : 1393

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب خدا وجود دارد