کتاب سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 128

خلاصه کتاب سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی

معرفی کتاب سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی

کتاب سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی نوشته اسماعیل‌ نوده‌ فراهانی است که توسط انتشارات دفتر نشر معارف منتشر شده است. هدف نهایی کتاب سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی، ارائه پاسخهایی درخور به پرسشهای ذیل است: ۱٫ اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟، ۲٫ آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را می دهیم، تحقق پذیر است، ممکن است یا خیال خام؟ ۳٫ اگر تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات آن چیست؟ چه کارهایی باید انجام بگیرد؟

بر این اساس، مجموعه مذکور از سه گفتار مجزا، اما مرتبط با یکدیگر و در قالب سه فصل تهیه شده است: «چرایی و چیستی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»، «وضعیت شناسی حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی» و «راهبردهای گفتمان سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی».


بر اساس بند ۲۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی در خصوص این سیاست ها یکی از رسالت های اصلی فعالان و مجموعه های فرهنگی است. از همین رو، «فصل نخست»، رسالت اصلی خود را در سطح آگاهی بخشی و گفتمان سازی تعریف کرده است. «فصل دوم» گفتاری از جنس مباحث نظری بوده که در آن پس از طرح مقدماتی در باب ابعاد فرهنگی ـ اجتماعی اقتصاد مقاومتی، به بیان جایگاه فرهنگ در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظر داشته ایم. از این جهت، بررسی ظرفیت ها، تهدیدها و چالش های حوزه فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفته است.


«فصل سوم» نیز گفتاری کاربردی است که هدف گفتمان سازی پیرامون اقتصاد مقاومتی را تعقیب می نماید. این نوشتار با اشاره به رویکردهای موجود در قبال سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آغاز می شود و با تطبیق آن ها با دیدگاه مقام معظم رهبری تلاش می‌کند چارچوبی منطقی ـ اقناعی را پیش روی مخاطب قرار دهد تا از این منظر، امکان استخراج مؤلفه های گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی برای انواع مخاطب عام، نخبه، انقلابی و خانواده ها را فراهم نماید.

گزیده کتاب سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی

پس از جنگ های جهانی اول و دوم و به خصوص طی سال های 1950 تا 1960 همزمان با فرو پاشی اقتصادی، نظامی و سیاسی کشورهای استعمارگر اروپایی جهان سومی از درگیر جنگ، زمینه رهایی کشورهای غیرصنعتی و اصطلاحا بند استعمار فراهم گردید. از سوی دیگر، ایالات متحده امریکا و شوروی سابق به عنوان کشورهای قدرتمندی که کمترین آسیب را از جنگ های جهانی متحمل شده بودند جهان را عرصه زورآزمایی خود یافتند.


دعوت به انقلاب علیه سرمایه داری جهانی و نابرابری در سطح بین المللی و تبلیغ برابری و مبارزه با استثمار و بردگی در سطح ملی، نوعی فرادستی و برتری گفتمانی را برای شوروی سابق پدید آورد. با این وجود، نفی و انکار دین مهم ترین پاشنه آشیل تئوریک ایدئولوژی مارکسیسم در جهان و بالاخص در جوامع مسلمان بود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی

مشخصات کتاب سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 128

کنگره : ‏‫‬‭HC475‏‫‬‭/ن865س9 1395

دیویی : ‏‫‬‭330/955

کتابشناسی ملی : 4218060

شابک : 978-600-441-071-7

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره سه گفتار در باب اقتصاد مقاومتی