کتاب گزیده ی اشعار ملک الشعراء بهار

3 از 1 نظر

ناشر: قدیانی

گردآورنده: مهروش طهوری

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 249

خلاصه کتاب گزیده ی اشعار ملک الشعراء بهار

معرفی کتاب گزیده ی اشعار ملک الشعراء بهار

کتاب گزیده ی اشعار ملک الشعراء بهار،  گزیده ای از اشعار ملک الشعرای بهار است که از میان حدود بیست هزار بیت شعری که در دیوان دو جلدی او گرد آمده اند انتخاب شده اند. از ویژگی های ممتاز این اثر توضیح و تشریح واژگان دشوار است که فهم عمیق اشعار را آسان می کند.


شعرها بر مبنای قالبشان دسته بندی شده و در هر قسمت نیز تابع نظم الفبایی اند. نشانه گذاری، اعراب گذاری، رسم الخط امروزین و نیز شرح لغات و عبارات دشوار متن در پای صفحات، استفاده از کتاب را برای خواننده جوان آسان تر کرده است. مقدمه ای درباره ی زندگی و شعر بهار ضمیمه ی کتاب است که خواننده را بیشتر با شاعر آشنا می سازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها گزیده ی اشعار ملک الشعراء بهار

مشخصات کتاب گزیده ی اشعار ملک الشعراء بهار

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 249

کنگره : ‏‫‭PIR7967‏‫‭‭/د901 1375

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬1/62

کتابشناسی ملی : ‭م‌76-907

شابک : 978-964-417-130-7

سال نشر : 1375

نظرات درباره گزیده ی اشعار ملک الشعراء بهار