کتاب پیامبران پنهان

داستان هایی از غیبت پیامبران

3 از 1 نظر

ناشر: کتابرسان

نویسنده:

کتاب چاپی پیامبران پنهان

صفحات کتاب : 128

معرفی کتاب پیامبران پنهان

شنیدن داستان های پیامبران و داستان های قرآنی برای اغلب نوجوانان جذاب است. کتاب «پیامبران پنهان» داستان هایی از غیبت پیامبران مختلف نقل می کند. این اثر زیبا با تصویرگری ساده و جذابی همراه است که به خوبی نوجوان را با خود همراه می سازد. در واقع این اثر داستان غیبت پنج پیامبر الهی یعنی حضرت ادریس(ع)، حضرت یونس(ع)، حضرت موسی(ع)، حضرت عزیر(ع) و حضرت عیسی(ع) را شامل می‌شود.

گزیده‌ای از کتاب پیامبران پنهان 

راحیل دستش را بلند کرد و گفت: به شما مژده می دهم که ظهور منجی نزدیک است. به مردانی که روبه رویش بر زمین نشسته بودند نگاه کرد و ادامه داد: نشانه هایی که یوسف پیامبر خدا مشخص کرده بود همگی به وقوع پیوسته اند و این بدان معناست که نجات دهنده ما به زودی می آید. مردی از میان جمعیت گفت: ولی فرعون و سربازانش همه پسران بنی اسرائیل که به دنیا می آیند را می کشند.

مردی دیگر پرسید: آیا در کودکی منجی ما می شود؟ راحیل پاسخ داد: نشانه های او نشانه های مردی کامل است. مرد گفت پس تا فرج خیلی مانده است است. دیگری گفت: تا آن زمان همه بنی اسرائیل نابود می شود. راحیل پاسخ داد صبر کنید که ناشکیبایی مرگ است. سپس به اطراف نگاه کرد و گفت: وقت آن است که جدا شویم تا جاسوسان بویی نبرند …

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب پیامبران پنهان

مشخصات کتاب پیامبران پنهان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 128

کنگره : ‫‭BP88‬‬

دیویی : ‫‭297/156‬‬[ج]‬

کتابشناسی ملی : 7378764

شابک : ‫‫‭978-964-973668-6‬‬‬

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب پیامبران پنهان