کتاب وقتی که کوه گم شد

3 از 1 نظر

کتاب چاپی وقتی که کوه گم شد

صفحات کتاب : 469

معرفی کتاب وقتی که کوه گم شد

کتاب وقتی که کوه گم شد حکایت مردانی است از جنس آذرخش که در غبار غفلت و عقلت زدگی ما گم شده اند. حکایت سلحشورانی است که حتی بعد از شهادتشان نیز دشمن دست از آنها برنداشت و کمر به نابودی آنان بست. نابودی فرهنگ، مرام و روش آنان، چون در قاموس اهریمن، مرام و فرهنگ آن غیور مردان، بسیار خطرناک تر از خود آنان است.


کتاب وقتی که کوه گم شد برشی از یک فیلم نامه بلند است که سعی شده تا اندکی از پرده های ضخیم فراموشی را کنار زده و نسلی را به ما نشان داده که وجود خویش را تقدیم حیات بشری کردند و چون شمع بی صدا سوختند تا برای زمانی هر چند کوتاه محفل بشریت را روشنی بخشند. کتاب وقتی که کوه گم شد حکایت نسلی است که ناخواسته از گذشته اش دور شده و سرگشته و حیران در امواج بلند طوفان رسانه ای گرفتار شده و فریاد اغیثینی سرداده است. «وقتی که کوه گم شد» شاید پاسخ به سوالی باشد که نسل مظلوم امروز از گذشته مهجور مانده اش دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب وقتی که کوه گم شد

مشخصات کتاب وقتی که کوه گم شد

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 469

کنگره : ‏‫PN1995/9‭‬ ‭/ج9‏‫‬‭ب9 1391

دیویی : ‏‫‬‭791/43658

کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌84-11198‬

شابک : 978-600-9322-53-4

سال نشر : 1391

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب وقتی که کوه گم شد