کتاب خانه انس

شرح رفتار «شما» با «خانواده»؛ رهنما 117

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی خانه انس

حجم دانلود: 8.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 76

معرفی کتاب خانه انس

کتاب خانه انس نوشته حسین سلیمانی، شامل شرح رفتار «شما» با «خانواده» توسط انتشارات آستان قدس رضوی منتشر شده است.

گزیده کتاب خانه انس

یکی از فرمول هایی که لازم است مردها در زندگی به آن توجه کنند، فرمول رفتار با همسر است. یک فرمول ساده در گفتار، اما سخت در عمل!

«اسم همسر + گل + رفتار با همسر موافق دستور خداوند + لباس بودن »

اینکه برای توضیح رفتار با زن از لفظ گُل استفاده شده یک مسئلۀ ساده نیست، درون این تشبیه نکتۀ مهمی نهفته است. گُل نیاز به محبت، به مراقبت، به توجه دارد، اگر این کارها در قبال گُل انجام نشود باعث صفا و طراوت و عطر خوش نمی شود و گُل روز به روز پژمرده تر می شود و در نهایت عفونت به بار می آورد و انسان مجبور است آن را بیندازد دور! قطعاً یکی از دلائل جدایی در خیلی از زندگی ها درست رفتار نکردن با زن از  ناحیۀ مردهاست، وقتی با زن مثل یک شاخه گُل رفتار نشود خواه ناخواه بعد از مدتی پژمرده می شود و گُل پژمرده نتیجه اش جدایی است!

باید با زن (بخوانید شاخۀ گُل) به نیکی رفتار کرد، قطعاً باید در ادای حقوقش به نیکی عمل کرد و حتی اگر قرار شد از گُلی جدا شویم باید نیکی را هنگام جدا شدن هم رعایت کنیم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب خانه انس

مشخصات کتاب خانه انس

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : رهنما

صفحات کتاب : 76

کنگره : BP230/17‏‫‬‮‭/س813خ2 1396

دیویی : 297/4831

کتابشناسی ملی : 4728746

شابک : 978-964-02-2717-6‮‬

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب خانه انس