کتاب عفاف گرایی در غرب

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 805.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 143

خلاصه کتاب عفاف گرایی در غرب

معرفی کتاب عفاف گرایی در غرب

کتاب عفاف گرایی در غرب در زمره نخستین آثار حوزه اطلاع رسانی مکتوب در زمینه آخرین تحولات و چالش های مغرب زمین به ویژه آمریکا درباره آموزه عفاف و پوشش است. کتاب «عفاف گرایی در غرب» در چهار فصل مخاطبان خود را با مباحث این کتاب آشنا می کند. در فصل نخست کتاب عفاف گرایی در غرب با عنوان «عفت گرایی در سنت مسیحی» مطالبی مانند مغرب زمین پیش از مسیحیت، آموزه مسیحیت: پوشش، عفاف و خویشتن داری جنسی و همچنین چالش ها و نقدها به چشم می خورند. در بخش دوم کتاب با عنوان «لیبرالیسم جنسی؛ ضدیت با عفاف» به طور مفصل درباره لیبرالیسم مطالبی مطرح شده است. همچنین موضوعات دیگری مانند تلقی رایج از انسان، جنبش های فمینیستی، افزایش روابط لیبرال جنسی: افزایش کشتار جنین ها و افزایش روابط لیبرال جنسی: افزایش هزینه برای تک تک افراد منتشر شده است.

در بخش سوم کتاب عفاف گرایی در غرب نیز با عنوان «رویکرد جدید عفاف گرا در غرب» مخاطبان می توانند با مطالبی مانند جنبش خویشتن داری جنسی، عوامل موثر بر شکل گیری جنبش خویشتن داری جنسی در غرب، فمینیست های ضد فمینیسم ، موانع موجود بر خویشتن داری جنسی و راهکارهایی برای موفقیت در خویشتن داری جنسی آشنا شوند. فصل چهارم این کتاب به مقوله «بنیان های از دست رفته» اختصاص دارد. داوری در نزاع جنبش خویشتن داری جنسی و مخالفان آن، حق بودن عفاف و پوشش، موانع درونی عفاف از دیدگاه اسلام، موانع بیرونی عفاف از دیدگاه اسلام و بررسی تطبیقی راهکارهای ارایه شده، از جمله مطالب این فصل کتاب اند.

گزیده ای از کتاب عفاف گرایی در غرب

مؤلف محترم کتاب با اطلاع از فعالیت‌های انجام شده در زمینهً عفاف و حجاب در کشور، که الزامی و ضروری بوده و باید در جهت افزایش اثر بخشی آن تلاش صورت گیرد، به معرفی و نقد جریان نوظهور خویشتنداری جنسی در غرب می‌پردازد. در این موضوع به جز نوشته‌هایی پراکنده و انگشت‌شمار به زبان فارسی، منابع دیگری وجود ندارد.

پیش از این نوشتار، اطلاع رسانی‌ها درباره عفاف و پوشش تا بیان آسیب‌های اجتماعی مغرب زمین پیش رفته است، اما دربارهً عزم ملی بر بازگشت به رعایت عفاف، به عنوان راهکاری برای برون‌رفت از معضلات جنسی، نوشته‌های زیادی وجود ندارد. نوشتار حاضر در زمره اولین آثار در اطلاع‌رسانی مکتوب در زمینهً آخرین تحولات و چالش‌های مغرب زمین، به ویژه آمریکا، درباره آموزهً عفاف و پوشش است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها عفاف گرایی در غرب

مشخصات کتاب عفاف گرایی در غرب

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 143

کنگره : GT2112‏‫‬‮‭‬‭‏‫‭/ب4ب4

دیویی : 391/2

کتابشناسی ملی : 3213559

شابک : 978-964-531-314-0

سال نشر : 1392

نظرات درباره عفاف گرایی در غرب